U bent hier:Welkom

Welkom op de website
van het Parkinson Café Valkenswaard

Het Parkinson Café Valkenswaard is een ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson en/of Parkinsonismen en heeft als doelstelling: 

 “Het verbinden en bijeenbrengen van patiënten, mantelzorgers en familie die geconfronteerd worden met de ziekte van Parkinson.”

Onze bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden op de laatste vrijdag van de maand (met uitzondering van de maand december). Voor elke bijeenkomst wordt er een thema gekozen. Afhankelijk van het thema wordt een deskundige uitgenodigd om een voordracht te houden.

Er wordt informatie gegeven over de behandelmogelijkheden en de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ook komen er veel praktische zaken aan bod.

Het Parkinson café wordt geleid door vrijwilligers. De inloop is om 13.30 uur. 
Het programma begint om 14.00 uur en wordt onderbroken door een pauze.  Omstreeks 15.30 uur wordt afgesloten. Er is daarna de mogelijkheid om nog wat na te praten in een informele sfeer.

Wilt u:
- op de hoogte blijven van onze thema's
- de nieuwsbrief ontvangen
- bericht ontvangen als het café niet door kan gaan.
Geef u dan op via ons contactformulier


Parkinsoncafé 30 november om 14.00 uur:
Notaris mw. Karin van Loon over testament, levenseinde en andere zaken.

Met het ouder worden, neemt de kans toe dat u afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken. Het is goed om erover na te denken wie uw financiële belangen gaat behartigen als u dit zelf niet meer kunt of wilt. Dit kan tijdelijk of permanent zijn. In wie hebt u het volste vertrouwen?

Neem tijdig de regie in handen om alles volgens uw wensen en behoeften te laten vastleggen. Dat kan met een levenstestament of een testament. Uw keuze is afhankelijk van wat u wilt regelen. 

Tijdens de lezing bespreekt Karin met u alle mogelijkheden en ontwikkelingen om zo goed als mogelijk is, de afweging te kunnen maken of het ook voor u verstandig is om zaken te regelen


 

Parkinson Café:
Elke laatste vrijdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur in het Auditorium van Kempenhof. Antwerpsebaan 3, Valkenswaard. Zaal open om 13.30 uur.

Parkinson Café:
Elke laatste vrijdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur in het Auditorium van Kempenhof. Antwerpsebaan 3, Valkenswaard. Zaal open om 13.30 uur.