U bent hier:Welkom

Welkom op de website
van het Parkinson Café Valkenswaard

Het Parkinson Café Valkenswaard is een ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson en/of Parkinsonismen en heeft als doelstelling:

 “Het verbinden en bijeenbrengen van patiënten, mantelzorgers en familie die geconfronteerd worden met de ziekte van Parkinson.”

Onze bijeenkomsten worden één keer per maand gehouden op de laatste vrijdag van de maand (met uitzondering van de maand december).

Voor elke bijeenkomst wordt er een thema gekozen. Afhankelijk van het thema wordt een deskundige uitgenodigd om een voordracht te houden.

Er wordt informatie gegeven over de behandelmogelijkheden en de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ook komen er veel praktische zaken aan bod.

Het Parkinson café wordt geleid door vrijwilligers. De inloop is om 13.30 uur. 
Het programma begint om 14.00 uur en wordt onderbroken door een pauze.  Omstreeks 15.30 uur wordt afgesloten. Er is daarna de mogelijkheid om nog wat na te praten in een informele sfeer.

Wilt u:
- op de hoogte blijven van onze thema's
- de nieuwsbrief ontvangen
- bericht ontvangen als het café niet door kan gaan.
Geef u dan op via ons contactformulier


Vooruitblik: 28 september om 14.00 uur
Parkinsonverpleegkundige Kim Rijkelijkhuizen, verbonden aan het MMC-ziekenhuis.

Kim Rijkelijkhuizen is al enkele jaren werkzaam als Parkinsonverpleeg-kundige binnen het MMC. Daarnaast is zij regio-coördinator van het ParkinsonNet, in regio Veldhoven/ De Kempen.

Tijdens het Parkinson cafe wil zij ons meer inzicht geven in de functie van Parkinsonverpleegkundige. Wat kan een Parkinson verpleegkundige precies voor u doen, wat is de meerwaarde van een Parkinsonverpleegkundige naast de behandelend Neuroloog.

 Enkele medewerkers van de Parkinsonvereniging
zullen ons met een bezoekje vereren.
Zij vragen 10 minuten om het een en ander te vertellen.
  Ook brengen zij een aantal folders en boeken mee.


 

Parkinson Café:
Elke laatste vrijdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur in het Auditorium van Kempenhof. Antwerpsebaan 3, Valkenswaard. Zaal open om 13.30 uur.

Parkinson Café:
Elke laatste vrijdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur in het Auditorium van Kempenhof. Antwerpsebaan 3, Valkenswaard. Zaal open om 13.30 uur.