Doelstelling

Het Parkinson Caféis een ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson en/of Parkinsonismen en heeft als doelstelling:

"Het verbinden en bijeenbrengen van patiënten, mantelzorgers en familie die geonfronteerd worden met de ziekte van Parkinson".